SWDb.EU

The word “cow / cattle” in Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Lithuanian, Macedonian, Polish, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Ukrainian


The word “violet” in Afrikaans, Albanian, Asturian, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, Galician, German, Greek, Indonesian, Italian, Latin, Latvian, Lithuanian, Lombard, Macedonian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Samoan, Scots, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Venetian, Wolof


The word “pink” in Albanian, Asturian, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Dutch, Estonian, French, Galician, German, Greek, Hungarian, Italian, Judaeo-Spanish/Ladino, Latin, Lithuanian, Lombard, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Venetian


The word “beige” in Afrikaans, Albanian, Armenian, Azerbaijani, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hungarian, Icelandic, Italian, Japanese, Latvian, Luxembourgish, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian


The word “white” in Aragonese, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, French, Galician, Italian, Judaeo-Spanish/Ladino, Latvian, Lithuanian, Lombard, Macedonian, Mirandese, Norman, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Turkish, Ukrainian, Venetian


The word “black” in Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Ukrainian


The word “yellow” in Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Polish, Russian, Serbian, Slovak, Ukrainian


The word “house” in Czech, Latin, Polish, Sakha/Yakut, Slovak


The word “beach” in Albanian, Aragonese, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, French, Georgian, Greek, Italian, Kurdish, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Turkish, Ukrainian


The word “corn” in Bavarian, Belarusian, Bosnian, Buryat, Croatian, Czech, Latvian, Lithuanian, Polish, Romanian, Russian, Sakha/Yakut, Serbian, Slovak, Tatar, Ukrainian


1 2