SWDb.EU

The word “cat” in Albanian, Bosnian, Catalan, Croatian, Galician, Hungarian, Kazakh, Macedonian, Neapolitan, Romanian, Serbian, Sicilian, Slovak, Slovenian, Spanish, Tatar


The word “pink” in Albanian, Asturian, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Dutch, Estonian, French, Galician, German, Greek, Hungarian, Italian, Judaeo-Spanish/Ladino, Latin, Lithuanian, Lombard, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Venetian


The word “beige” in Afrikaans, Albanian, Armenian, Azerbaijani, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hungarian, Icelandic, Italian, Japanese, Latvian, Luxembourgish, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian


The adjective “cheap” in Bosnian, Bulgarian, Croatian, Greek, Romanian, Serbian


The word “box” (container) in Albanian, Azerbaijani, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Georgian, Greek, Romanian, Serbian, Tajik, Turkish


The word “beach” in Albanian, Aragonese, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, French, Georgian, Greek, Italian, Kurdish, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Turkish, Ukrainian


The word “corn” in Bavarian, Belarusian, Bosnian, Buryat, Croatian, Czech, Latvian, Lithuanian, Polish, Romanian, Russian, Sakha/Yakut, Serbian, Slovak, Tatar, Ukrainian


The word “hammer” in Azerbaijani, Bosnian, Bulgarian, Georgian, Persian, Romanian, Serbian, Turkish


The word “Lent/Fast” in Belarusian, Bulgarian, Czech, Macedonian, Polish, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian and Ukrainian