SWDb.EU

The word “dog” in Bulgarian, Macedonian


The word “cow / cattle” in Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Lithuanian, Macedonian, Polish, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Ukrainian


The word “violet” in Afrikaans, Albanian, Asturian, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, Galician, German, Greek, Indonesian, Italian, Latin, Latvian, Lithuanian, Lombard, Macedonian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Samoan, Scots, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Venetian, Wolof


The word “pink” in Albanian, Asturian, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Dutch, Estonian, French, Galician, German, Greek, Hungarian, Italian, Judaeo-Spanish/Ladino, Latin, Lithuanian, Lombard, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Venetian


The word “beige” in Afrikaans, Albanian, Armenian, Azerbaijani, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hungarian, Icelandic, Italian, Japanese, Latvian, Luxembourgish, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian


The word “white” in Aragonese, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, French, Galician, Italian, Judaeo-Spanish/Ladino, Latvian, Lithuanian, Lombard, Macedonian, Mirandese, Norman, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Turkish, Ukrainian, Venetian


The word “black” in Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Ukrainian


The word “yellow” in Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Polish, Russian, Serbian, Slovak, Ukrainian


The word “blue” in Belarusian, Bulgarian, Chechen, Estonian, Finnish, Macedonian, Russian, Ukrainian, Veps


The word “Lent/Fast” in Belarusian, Bulgarian, Czech, Macedonian, Polish, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian and Ukrainian