SWDb.EU

The word “cow / cattle” in Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Lithuanian, Macedonian, Polish, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Ukrainian


The word “pink” in Albanian, Asturian, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Dutch, Estonian, French, Galician, German, Greek, Hungarian, Italian, Judaeo-Spanish/Ladino, Latin, Lithuanian, Lombard, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Venetian


The word “beige” in Afrikaans, Albanian, Armenian, Azerbaijani, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hungarian, Icelandic, Italian, Japanese, Latvian, Luxembourgish, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian


The word “white” in Aragonese, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, French, Galician, Italian, Judaeo-Spanish/Ladino, Latvian, Lithuanian, Lombard, Macedonian, Mirandese, Norman, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Turkish, Ukrainian, Venetian


The word “black” in Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Ukrainian


The word “yellow” in Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Polish, Russian, Serbian, Slovak, Ukrainian


The word “green” in Belarusian, Bulgarian, Croatian, Czech, Polish, Serbian, Slovak, Slovenian, Ukrainian


The word “red” in Belarusian, Bulgarian, Croatian, Czech, Polish, Serbian, Slovak


The adjective “cheap” in Bosnian, Bulgarian, Croatian, Greek, Romanian, Serbian


The word “box” (container) in Albanian, Azerbaijani, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Georgian, Greek, Romanian, Serbian, Tajik, Turkish


1 2