SWDb.EU

The word “cat” in Albanian, Bosnian, Catalan, Croatian, Galician, Hungarian, Kazakh, Macedonian, Neapolitan, Romanian, Serbian, Sicilian, Slovak, Slovenian, Spanish, Tatar


The word “pink” in Albanian, Asturian, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Dutch, Estonian, French, Galician, German, Greek, Hungarian, Italian, Judaeo-Spanish/Ladino, Latin, Lithuanian, Lombard, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Venetian


The word “beige” in Afrikaans, Albanian, Armenian, Azerbaijani, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hungarian, Icelandic, Italian, Japanese, Latvian, Luxembourgish, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian


The adjective “cheap” in Bosnian, Bulgarian, Croatian, Greek, Romanian, Serbian


The word “box” (container) in Albanian, Azerbaijani, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Georgian, Greek, Romanian, Serbian, Tajik, Turkish


The word “beach” in Albanian, Aragonese, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, French, Georgian, Greek, Italian, Kurdish, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Turkish, Ukrainian


The word “corn” in Bavarian, Belarusian, Bosnian, Buryat, Croatian, Czech, Latvian, Lithuanian, Polish, Romanian, Russian, Sakha/Yakut, Serbian, Slovak, Tatar, Ukrainian


The word “hammer” in Azerbaijani, Bosnian, Bulgarian, Georgian, Persian, Romanian, Serbian, Turkish